(Samen)leven

De inwoners van Veenendaal vormen in 2040 een krachtige, inclusieve samenleving: een samenleving die open staat en waar iedereen er bij hoort. Veenendaal biedt haar inwoners goed onderwijs, veilige en moderne woonwijken, hoogwaardige sport- en cultuurvoorzieningen en sterke sociale cohesie. Werken en wonen zijn steeds meer versmolten.

Veenendaal scoort regionaal bovengemiddeld op het gebied van woonaantrekkelijkheid. Er is ruimte en aandacht voor alle leeftijden in de levendige woonwijken, die door inwoners zelf vorm worden gegeven.  

Wijkcentra en de buitenruimte zijn zo ingericht dat inwoners elkaar ontmoeten. Om sociale netwerken te versterken en te verbreden, ondersteunt de gemeente initiatieven die zich richten op verbinding tussen verschillende gemeenschappen. 

Inwoners zijn naar vermogen maatschappelijk actief en zelfredzaam. Zorg en ondersteuning vanuit de gemeente is beschikbaar naar behoefte en op maat. Het uitgangspunt hierbij is: licht en algemeen waar mogelijk en complex en gespecialiseerd waar nodig.