Hoe en waarom

Vanaf begin 2017 zijn er verschillende interactieve bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners, bedrijven, ondernemers, instellingen en verenigingen om input op te halen voor de toekomstvisie. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan praten en zo zijn eigen ideeën kan inbrengen. Alle input is verwerkt en vastgelegd in een handzaam document: de Strategische Visie Veenendaal 2040. 

Deze Strategische Visie 2040 geeft richting aan het toekomstig gemeentelijk beleid. Het bevat duidelijk doelen voor de komende 20 jaar, onderverdeeld in vier thema’s: netwerksamenleving, (samen)leven, digitale wereld en duurzaamheid. 

Ideeën, beslissingen en nieuw beleid binnen Veenendaal worden de komende jaren getoetst aan de toekomstvisie. 

Lees de Strategische Visie 2040