Duurzaamheid

Veenendaal kiest voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord: ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Bij alle gebiedsontwikkelingen en (inkoop)besluiten staat duurzaamheid voorop. 

Door slimme ruimtelijke ordening ontstaan voldoende woningen voor de toenemende bevolkingsgroei, in een aangenaam groen leefklimaat, zoals groenboulevards, groene daken en gevels. Veenendaal ontwikkelt een modern duurzaam woongebied, dat als voorbeeld dient voor de rest van Nederland. De gemeente stimuleert en faciliteert duurzame initiatieven vanuit inwoners. Veenendaal is in 2040 groener dan in 2017. 

De gemeente is energie neutraal en geeft zelf het goede voorbeeld. Met de regio en het bedrijfsleven wordt samengewerkt voor een overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie. Aardwarmte wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en de restwarmte van bedrijven wordt hergebruikt om woningen te verwarmen. Zonnepanelen zijn de standaard en pieken en dalen worden opgevangen door opslagsystemen. 

Binnen Veenendaal is het voet- en fietspadennetwerk geoptimaliseerd, inclusief snelfietsverbindingen naar de omliggende gemeenten.